THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Quý khách có thể chuyển khoản cho MÁY TÍNH QUẢNG NINH TUYÊN PHẠM THEO CÁC TÀI KHOẢN SAU :
AGRIBANK : 8001205060800
VIETCOMBANK : 0141000834135
Chủ Tài Khoản : Phạm Văn Tuyên , chi nhánh Hạ Long, Quảng Ninh
Liên hệ Hotline : 0983.222.348